Konstfrämjandet Jämtland

2

Konstfrämjandet Jämtland

En lind, en ask, en ek, en lönn, en bok och den jämtländska skogen.

Varmt Välkommen till en Jämtländsk Konstbiennal i Espnäs 2017 med LandArt-utställningen ”LIVETS VÄV” där Christina Langert deltar med en plantering med stöd av Konstfrämjandet Jämtland.

De jämtländska skogarna domineras av barrträd och björk. Förutom björken kan andra lövträd växa här men de kategoriseras som trädgårdsträd, inte som en del av den naturliga skogen.

 

Skogen har ett flertal definitioner, urskog, gammelskog, naturskog, kulturskog och definitionen baseras på vilken ålder en viss andel träd har uppnått. Den naturliga skogen, ett landskap av tid och minne, så som vi vill uppfatta den är nästintill obefintlig.

 

Den skog vi möter idag är, precis som trädgården, övervägande planterad.

 

I trädgårdar, stadsmiljöer och parker runt om i Jämtland växer flertalet lövträd bl a ekar, lindar, lönnar. På Andersön växer lindar som planterades på 1700-talet. Träden är idag historiska monument som står ståtliga och är helt unika eftersom de härstammar från annan habitat. De smyckar landskapet och i och med sin placering dementerar de växtzonens teori, här i Jämtland kan flera arter av lövträd trivas och florera.

 

En trädgård är ett avgränsat område, vanligen med odling av nytto- och prydnadsväxter. Ordet trädgård kommer från tyska GARTEN och betyder inhägnad, vi vill skydda det som bedöms mest värdefullt.

 

En plantering. Gräva. Balansera kroppen och redskapet. Sätta ner. Trycka till.

 

En lind, en ask, en ek, en lönn, en bok och den jämtländska skogen, en trädgård i rörelse.

 

 

  • Christina Langert