Om Konstfrämjandet Jämtland

En verksamhet med viljan att sammanföra natur och samtida konst i Jämtland. Detta sker i samarbete med Naturum Vålådalen.

Styrelsen för Konstfrämjandet Jämtland fungerar även som verksamhetsgrupp för projektet och består av: Lisa Gideonsson, Gustaf Londré och Ola Fransson. Alla är bosatta och verksamma i Jämtland.

Gideonsson/Londré har en masterexamen (2014) vid Kungl. Konsthögskolan. De arbetar processinriktat med att undersöka människans sätt att omforma natur och olika aspekter av tidsuppfattningen genom skulptur, performance och interventioner.

Ola Fransson är anställd av Länsstyrelsen Jämtland och föreståndare för Naturum Vålådalen. Under sin 30 åriga yrkeskarriär har han alltid varit involverad och engagerad i projekt rörande natur, miljö och kulturarv bl.a. som naturguide och naturvårdare.