Konstfrämjandet Jämtland

2

Konstfrämjandet Jämtland

Myrcykel IIII — den begynnande hårdheten

Var med och delta i den fjärde och sista delen av "Markens tid - En myrcykel", som under året varit en återkommande undersökning av markens inneboende tid och nu kommit till sitt slut.

Allt utgår från myrens olika stadier i denna cykel som ska återupprepas vid fyra tillfällen: från vinterns tjäle, till vårens uppsprickande, sommarens väta och till den nu begynnande hårdheten.

 

Myren rymmer tid i olika lager av växtlighet lagda på varandra som olika tidsepoker; som geologiska strator, fast mjuka. Som täcken lagda på varandra flytandes på grundvattnet som ständigt håller dem fuktiga. Ett svårt landskap att vara på. Med sin inneboende seghet, mot varje försök till effektivisering, blir myren också en slags motståndsrörelse mot den konstanta aktiviteten som pågår annars. Myren har en tydlig cykel, något som människor genom historien fått anpassa sig till. Olika former av arbete och andra aktiviteter är därför nödvändigt förlagda till olika årstider.

 

Allt följer myrens cykel.

 

 

Begränsat antal platser, föranmälan krävs. Anmälan sker till Ola Fransson 0705305433. Vi möts vid Naturum Vålådalen kl. 13.00 för att sedan vandra vidare till Gunders Mosse som är platsen för vår undersökning.