Konstfrämjandet Jämtland

2

Konstfrämjandet Jämtland

Tysta Spår — en föreläsning med arkeologen Ewa Ljungdahl.

Arkeologen Ewa Ljungdahl berättar om mänskliga avtryck i fjällnaturen.
Ewa är projektledare på Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum.