Konstfrämjandet Jämtland

2

Konstfrämjandet Jämtland

En myrcykel

Allt utgår från myrens olika stadier i cykeln som ska återupprepas vid fyra tillfällen: från vinterns tjäle, till vårens uppsprickande, sommarens väta och höstens begynnande hårdhet. Två stycken ställningar är placerade på varsin sida av Gunders Mosse. Ställningarna är till för att bära femton par torvsulor, som vilar på de olika våningsplanen, under hela året.

 

I myrcykeln bjöd vi in till vandringar, där besökaren fick korsa myren med hjälp av torvsulor fastspända på fötterna. Detta återupprepades tills alla besökare med sulor vandrat över till andra sidan. Torvsulorna sattes sedan in i träställningen där de vilade till nästa vandring. I sin exponerade position fick de utstå all den förändring som sker på myren. Sulorna består av samma jordmån (torv) som finns i myren, fast i upptagen och brukad form. De blir ett omformat redskap; en tämjd biotop, som möjliggör ett korsande över denna slukande geografi.

LT skriver om Myrcykel I

Myrcykel I 3 Januari 2017

Myrcykel II 22 April 2017 (med Johan Redin)

Myrcykel III 10 Augusti 2017

Myrcykel IV Oktober 2017