Konstfrämjandet Jämtland

2

Konstfrämjandet Jämtland

En myrcykel

Allt utgår från myrens olika stadier i cykeln som ska återupprepas vid fyra tillfällen: från vinterns tjäle, till vårens uppsprickande, sommarens väta och höstens begynnande hårdhet. Två stycken ställningar är placerade på varsin sida av Gunders Mosse. Ställningarna är till för att bära femton par torvsulor, som vilar på de olika våningsplanen, under hela året.

 

I myrcykeln bjuder vi in till vandringar, där besökaren får korsa myren med hjälp av torvsulor fastspända på fötterna. Detta återupprepas tills alla besökare med sulor vandrat över till andra sidan. Torvsulorna sätts sedan in i träställningen där de vilar till nästa vandring. I sin exponerade position får de utstå all den förändring som sker på myren. Sulorna består av samma jordmån (torv) som finns i myren, fast i upptagen och brukad form. De blir ett omformat redskap; en tämjd biotop, som möjliggör ett korsande över denna slukande geografi.

 

Kommande vandringar:

– Höst 2017

 

 

LT skriver om Myrcykel I

Myrcykel I 3 Januari 2017

Myrcykel II 22 April 2017 (med Johan Redin)

Myrcykel III 10 Augusti 2017