Två nya vistelser i — Det naturliga kontraktet

Vi är i färd med att planera de kommande vistelserna och ser fram emot dessa möten.

I augusti genomförde vi en vistelse mellan Bronwyn Bailey-Charteris och Daniel Wolf- Watz, men fick tyvärr ställa in den andra. Samtidigt som vi planerar kommande vistelser håller konstnär David Larsson på att förverkliga Det naturliga kontraktets arkiv, en skulptural samlingsyta till vilken deltagarna har möjlighet att bidra med något från deras vistelse.

I sommar och början av hösten kommer dessa personer mötas under Det naturliga kontraktets timmer.

Vistelse III – juli 2020

Max Ockborn & Sanja Kuruzovic


Vistelse IIII – september 2020

Malin Arnell & BeGe Jonsson

Visa alla