Det naturliga kontraktet — PLATSENS VIKT

Arkiv av David Larsson

Konstfrämjandet Jämtland bjuder in er till ett sensommarmöte på stranden vid indalsälven inom ramarna för “Det naturliga kontraktet”. Genom projektet dikuterar vi vårt förhållande till landskapet genom nya platsspecifika, konstnärliga och naturvetenskapliga metoder.

Vi kommer tillsammans med Tomas Rydberg Laula och fjällguiden Linnea Lundmark tala om platsens betydelse för vår identitet. Vad sker egentligen när vi knyter an till olika delar av landskapet och bär dem med oss i vårt liv? Och hur kan denna starka relation fungera i en större diskussion om vårt landskaps fortlevnad.


Kom och diskutera detta med oss

och få samtidigt en större inblick i vår verksamhet.

Konstfrämjandet Jämtland har under tre års tid (2018-2020) skapat ett arkiv tillsammans med konstnärer och naturvetare. Alla har utgått från specifika platser i landskapet i väst-jämtland och i samarbete utvecklat konstverk och metoder i relation till platsen. Nya perspektiv att förhålla sig till ”naturen” i ett försök att ge landskapet ett eget perspektiv. Vår vision har varit att stärka ”naturens” rättigheter och att genom nya konstnärliga perspektiv erbjuda ett skydd som går bortom det mänskliga synsättet (t.ex. naturreservat och nationalpark), och istället tänka i termer av det juridiska skydd som omger en mänsklig individ.

Visa alla