Det naturliga kontraktet — DISKRETA MONUMENT

Konstfrämjandet Jämtland bjuder in er till ett evenemang i mörkret inom ramarna för “Det naturliga kontraktet”. Genom projektet diskuterar vi vårt förhållande till landskapet genom nya platsspecifika, konstnärliga och naturvetenskapliga metoder.

Tillsammans med Daniel Svensson kommer vi tala om vad det är som rör landskapet, hur det rört sig tidigare och vad som rör sig där nu? Vägar, leder, stigar rörs upp av fötter, hjul, skidor, tassar och skotermattor. Ett mönster vi adderar till den platsen vi befinner oss på. Ovanför oss rör sig molnen och det hörs en helikopter på väg över fjällen. Topparna ligger ovanför, ner ramlar sten, smältvatten och laviner. Trädtopparna vajar lätt, en löpare eller en skidåkare eller en cyklist lämnar leden för att istället följa ett spår där älgarna går. Ur sjön sugs vattnet upp till snökanonerna som målar allt vitt.

Kom och diskutera detta med oss och få samtidigt en större inblick i vår verksamhet.

Konstfrämjandet Jämtland har under två års tid (2018-2020) skapat ett arkiv tillsammans med konstnärer och naturvetare. Alla har utgått från specifika platser i landskapet i väst-jämtland och i samarbete utvecklat konstverk och metoder i relation till platsen. Nya perspektiv att förhålla sig till det omgivande i ett försök att ge landskapet ett eget perspektiv. Vår vision är att stärka skogar, fjäll, sjöar och havs egenvärde och därmed även vårt eget. Det sker med nya konstnärliga perspektiv. Därmed kan vi erbjuda skydd som går bortom vår kulturs synsätt (tex nationalpark, naturreservat), och istället ge våra omgivningar samma (juridiska) skydd som vi själva har.

Daniel Svensson, fil. dr. i historia, är verksam som biträdande lektor i sport management på Idrottsvetenskap (IDV). Forskar inom sport management och idrottsvetenskap, med viss slagsida mot idrottshistoria och miljöhistoria. Svensson disputerade vid KTH 2016, med en avhandling om konditionsidrottens historiska relation till fysiologisk forskning. Hans forskning har ofta ett historiskt perspektiv, men även mer nutidsorienterade inslag. Sportifiering, vetenskapliggörande och relationen mellan idrott, friluftsliv och miljö har varit bärande teman.

Visa alla