En dag med Hundra essäer om naturen

Vi bjuder in till högläsning på Östersunds bibliotek

Under dagen turas vi om att sträckläsa Axel Anderssons outgivna manuskript Hundra essäer om naturen. Var med och läs eller bara lyssna. Hundra essäer om naturen är ett av de många bidrag som finns i Det naturliga kontraktets arkiv. Ett bärbart arkiv som finns att ta del av under dagen.

Fredagen 23 november 2018 observerade författaren Axel Andersson från sin balkong storskrakar fiska i grupp. Skrakdrevet utgjorde ämnet för den första miniessän om naturen i en svit på hundra som skrevs fram till 23 november 2019. Ett år av tillbakadragande från livet inomhus som blev till ett expansivt strövtåg i naturen och litteraturen. Det som började som ett sätt att bearbeta klimatkrisens stegrande verkningar blev till en omedveten generalrepetition inför den nedstängning som drabbade världens samhällen under pandemiåren. En tid för att stanna upp, observera och reflektera.

Sedan 2018 har Konstfrämjandet Jämtland skapat ett arkiv tillsammans med konstnärer och naturvetare. De som har bidragit till arkivet har utgått från specifika platser i landskapet och i gränsöverskridande samarbeten utvecklat konstverk och metoder för konstnärligt fältarbete. Här möts olika natursyner och perspektiv.

Är du intresserad av att föranmäla dig till att läsa och få tilldelad en av de hundra essäerna tilldelad, skicka ett mail till oss innan. Annars kan du anmäla dig på plats. jamtland@konstframjandet.se

Axel Anderssons arbete uppehåller sig kring frågor om historiografi, kolonialism och naturbegreppet. Han har forskat om europeisk exotism under efterkrigstiden, tradering av kroppstekniker över koloniala skiljelinjer och romantikens förhistoria. Under senare tid har han med utgångspunkt i slutförvaret av kärnavfall analyserat de långa tidsrymdernas estetik och filosofi. Axel Andersson undervisar i konsthistoria på Kungl. Konsthögskolan.

Visa alla