Låt oss presentera — Det naturliga kontraktets framtida deltagare!