En lind, en ask, en ek, en lönn, en bok och den jämtländska skogen.

Var går gränsen mellan skog och trädgård, det vilda och domesticerade? En undersökning av växtzonens teori, klimatpåverkan och människans planteringar.

Jämtland tillhör det högland, norr om den biologiska norrlandsgränsen, där flertalet arter av lövträd är nästintill obefintlig förutom i trädgårdar, stadsmiljöer och parker där flertalet lövträd planterats bl a ekar, lindar, lönnar. På Andersön växer lindar som planterades på 1700-talet. Träden är idag historiska monument som står ståtliga och är helt unika eftersom de härstammar från annan habitat. De smyckar landskapet och i och med sin placering dementerar de växtzonens teori, här i Jämtland kan flera arter av lövträd trivas och florera.

En trädgård är ett avgränsat område, vanligen med odling av nytto- och prydnadsväxter. Ordet trädgård kommer från tyska GARTEN och betyder inhägnad, vi vill skydda det som bedöms mest värdefullt.

Vid plantering registrerar ekosystemet en ny ankomst, tolkar den och svarar. Svaret kan skifta från ett ögonblick till en geologisk tidsålder. Hur omvandlas biotoper av människans planteringar och klimatpåverkan över tid? Var går gränsen mellan skog och trädgård, det vilda och domesticerade?

Genom planteringar tänjer och synas växtzonens teori och expanderar trädgårdens inhägnad.

Visa alla