Konstfrämjandet + LT

Med start i februari 2017 kom Länstidningen LT i samarbete med Konstfrämjandet Jämtland att en gång i månaden upplåta kultur- och nöjesuppslaget i papperstidningen för samtidskonst med naturinriktning.

En viktig aspekt av Konstfrämjandet Jämtlands arbetsmetod är hur olika tider och tidsupplevelser manifesteras i det vardagliga livet. Genom denna publiceringsserie samlas en stor geografisk area i en gemensam handling och tidpunkt med hjälp av dagstidningens etablerade logik. Detta projekt reflekterar även hur samtidskonst kan bli en del av en vardaglig rutin.

I juli-augusti 2018 presenterades alla bidrag i utställningen ”Avgränsningar – Ett år i Länstidningen”

LT skriver om samarbetet

Visa alla