Konstfrämjandet Jämtland

2

Konstfrämjandet Jämtland

Två dagar med Myrmänniskan och OEI! — en myrcykel och publicering på gröna våglängder

Både lördag och söndag har ni möjlighet att ta del av samtal, upplevelser på och om myr, tid och naturbegreppet.

 

LÖRDAG 22e April:

Myrcykel II+ Johan Redin

 

Var med och delta i andra delen av En myrcykel. Efter vandringen över myren kommer humangeologen Johan Redin samtala med oss om Myrmänniskan.

 

Myren uppmärksammar oss på tid; tiden det tar att ta sig över den, att befinna sig på den, men också den som finns i själva marken i och med årstidernas skiftande. Från stenhård tjäle till tämjbar mjukhet.

 

Att vara på prov. Vistelsen på myren som ett fältarbete, en fältanalys där tankar om människans intrång och tillbakadragande förhåller sig till växtprocesser, djurprocesser, tidsprocesser. Våtmarken är en mänsklig förminskningsstation, en nivellering. Därför blir uppdraget på myren att med markens hjälp tänka kring orden ’beträda’ och ’bevara’, att finna en organisk text vars betydelse verkar ha gått förlorad i människans bemäktigande.

 

Allt följer myrens cykel.

 

Begränsat antal platser, föranmälan krävs. Anmälan sker till Ola Fransson 0705305433. Vi möts vid Naturum Vålådalen kl. 11.00 för att sedan vandra vidare till den myr som är platsen för vår undersökning.

 

 

SÖNDAG 23e April:

Publicering på gröna våglängder

 

Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg diskuterar relationer mellan plats, konst, publicering och poesi med utgångspunkt i ett antal nummer av tidskriften OEI från de senaste åren om jordkonst, utanför-det-absoluta-stadsystemet-aktiviteter, trädgårdar och naturbegrepp.

 

 

Jonas (J) Magnusson är författare, översättare och huvudredaktör för tidskriften OEI och förlaget OEI editör. Cecilia Grönberg är fotograf, forskare och bildredaktör för tidskriften OEI och förlaget OEI editör.

 

 

Markens tid: en myrcykel presenteras av Konstfrämjandet Jämtland i samarbete med Naturum Vålådalen. Med stöd av Länskulturen.

 

 

Publicering på gröna våglängder presenteras av Konstfrämjandet Jämtland i samarbete med Länskulturen, på Designcentrum i Östersund.

  • Naturum Vålådalen Designcentrum Östersund
  • Lördag 22e April Kl:11.00Söndag 23 April kl: 16.30