Vistelse III – Juli 2020

Max Ockborn arbetar med skulptur, måleri, objekt, text och installation. Hans konst påminner om nomadiska riter såväl som tankens flykt. Han tillämpar sitt teoretiska engagemang på konsten intuitivt snarare än bokstavligt. Längs ängar, prärier eller skogar samlar han träbitar, stenar och ben som han gör om till verktyg, sociala situationer eller skulpturer.

Sanja Kuruzovic är biolog som brinner för att fler människor ska känna sig hemma i naturen. Hon har arbetat med friluftslivsfrågor på olika sätt, både teoretiskt och praktisk, under flera års tid. Hon intresserar sig för människans syn på och förhållande till naturen och har under senare tid funderat mycket kring vad som sker när människor med olika erfarenheter och perspektiv på naturen möts.

Visa alla